Розпорядження, звіти

           

Додаток
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

   
               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

   

про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,

      №2м)

       

за ІІІ квартал 2017 р.

   
               

коди

   

Установа

Комунальний заклад "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу"Перлина Придніпров'я"ДОР"

за ЄДРПОУ

37179958

   

Територія

Новомосковський район,с. Орлівщина, вул. Острівна 2а

за КОАТУУ

1223285001

   

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

   

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

 

 

 

 

     

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

   

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

10

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1011210

Утримання інших закладів освіти

   

Періодичність: квартальна, річна

                   

Одиниця виміру: грн, коп.

                   
 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

   
   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

22 506 122,00

16 455 366,00

-

15 073 169,00

15 073 165,46

3,54

   

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

22 506 122,00

-

-

15 073 169,00

15 073 165,46

3,54

   

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

12 288 634,00

-

-

8 946 747,00

8 946 746,51

0,49

   

Оплата праці

2110

040

10 072 700,00

7 372 700,00

-

7 334 472,00

7 334 471,76

0,24

   

  Заробітна плата

2111

050

10 072 700,00

-

-

7 334 472,00

7 334 471,76

0,24

   

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

   

Нарахування на оплату праці

2120

070

2 215 934,00

1 621 994,00

-

1 612 275,00

1 612 274,75

0,25

   

Використання товарів і послуг

2200

080

10 209 488,00

-

-

6 123 862,00

6 123 858,95

3,05

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

656 578,00

-

-

470 474,00

470 473,49

0,51

   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

156 096,00

117 000,00

-

51 839,00

51 838,73

0,27

   

Продукти харчування

2230

110

3 919 572,00

3 123 572,00

-

2 850 446,00

2 850 445,25

0,75

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

1 214 214,00

-

-

622 631,00

622 630,67

0,33

   

Видатки на відрядження

2250

130

24 800,00

-

-

14 580,00

14 580,00

-

   

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

4 215 138,00

2 710 138,00

-

2 102 062,00

2 102 060,81

1,19

   

  Оплата теплопостачання

2271

160

3 210 825,00

-

-

1 470 109,00

1 470 108,67

0,33

   

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

286 657,00

-

-

147 596,00

147 595,75

0,25

   

  Оплата електроенергії

2273

180

717 656,00

-

-

484 357,00

484 356,39

0,61

   

  Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

   

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

23 090,00

-

-

11 830,00

11 830,00

-

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

23 090,00

14 690,00

-

11 830,00

11 830,00

-

   

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

   

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

   

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

   

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

   

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

   

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

   

Інші поточні видатки

2800

360

8 000,00

-

-

2 560,00

2 560,00

-

   

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

   

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

   

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

   

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

   

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

   

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

   

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

   

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

   

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

   

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

   

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

   

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

   

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

   

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

   

Інші видатки

5000

640

X

1 495 272,00

X

X

X

X

   

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

   

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

   

 

 

           

Керівник

   

 

 

О.Ю.Лозова

     
         

(ініціали, прізвище)

     

Головний бухгалтер

   

 

 

О.А.Верболоз

     

"06"жовтня 2017 року

       

(ініціали, прізвище)