Порядок направлення

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок

до Комунального закладу “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я”

Дніпропетровської обласної ради” за рахунок коштів обласного бюджету

I. Загальні положення

1. Комунальний заклад “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” (далі – Центр) є закладом, в якому діти, направлені на оздоровлення та комплексну психолого-медико-педагогічної реабілітацію, забезпечення реалізації права на базову та повну загальну середню освіту, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду спілкування з однолітками з різних адміністративно-територіальних одиниць області.

2. У КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” організовуються
14 оздоровчих тематичних змін, термін перебування – 21 день.

3. До КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” направляються діти віком від 7 до 17 років.

4. Кошти обласного бюджету спрямовуються Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, як розпорядником, визначеним Регіональною програмою оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014-2021 роках, затвердженою рішенням Дніпропетровської обласної ради від 27 грудня 2013 року №507-23/УІ (із змінами), для реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти)у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери сільської місцевості; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; дітей-відмінників навчання; дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій (далі - діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

5. Направлення до Центру за рахунок  коштів обласного бюджету безоплатне.

6. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року №261 «Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 

II. Розподіл дітей до КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР”

 

1. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (далі –Департамент)  раз на рік наказом затверджує план-розподіл кількості дітей до КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” у розрізі адміністративно-територіальних одиниць області пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 17 років у відповідному регіоні до загальної чисельності таких дітей за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2. Направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до плану-розподілу та мережі класів здійснюють структурні підрозділи адміністративно-територіальних одиниць області (далі – Підрозділи) та цього Положення з урахуванням того, що за рахунок коштів обласного бюджету дитина має право на оздоровлення у Центрі один раз на рік за умови, що така можливість не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів державного, районного та міського бюджетів.

3. У разі потреби можливе внесення змін до плану-розподілу, які затверджуються  наказом Департаменту на підставі письмового звернення керівників адміністративно-територіальних одиниць області.

4. Керівники структурних підрозділів, а також відповідних підрозділів районних, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, своїм розпорядчим документом призначають працівника (далі - відповідальний фахівець), на якого покладаються обов'язки щодо відбору та направлення дітей до КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” відповідно до вимог цього Положення.

5. Керівники відповідних підрозділів районних, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечують формування бази даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і керуються цими даними при розподілі дітей.

Рішення про направлення дітей до Центру приймається комісією з питань направлення дітей на оздоровлення (далі – Комісія), яка створюється при адміністративно-територіальних одиницях області. Рішення оформлюється у вигляді протоколу. Відповідальність за перевірку документів, наданих батьками, покладається на Комісії.

Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей відповідні підрозділи районних, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР”.

 

III. Процедура оформлення списків дітей для оздоровлення

та відпочинку в КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР”

 

1. Структурні підрозділи за сім днів до початку оздоровчої тематичної зміни надають протоколи Комісій разом із затвердженими списками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до Центру.

2. Центр формує узагальнений список дітей та за три дні до початку оздоровчої тематичної зміни надає на затвердження в Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

3. Департамент не пізніше ніж за день до початку зміни видає наказ про затвердження списку дітей на оздоровлення та відпочинок у КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР”.

4. У разі неможливості оздоровлення дитини після затвердження списків з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в триденний строк у письмовій формі інформують про це Департамент та Центр.

5. Питання щодо заміни дітей, які не приїхали на оздоровлення з поважних причин, подальшого використання можливості оздоровлення іншої дитини вирішується спільно з структурними підрозділами, Центром та Департаментом.

6. Зміни в списках оформлюються  наказом Департаменту на підставі листів, протоколів Комісії та нового затвердженого списку.

 

IV. Документи, необхідні для направлення на оздоровлення та відпочинок до КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР”

1. Необхідні для направлення на оздоровлення та відпочинок документи батьки (особи, які їх замінюють) подають до відповідних підрозділів районних, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, відповідно до пункту 2 розділу II цього Положення.

Копії документів мають бути завірені в установленому законодавством порядку або подаватись із пред'явленням оригіналів.

2. Для направлення на оздоровлення та відпочинок подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань):

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3)  для дітей з багатодітних сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

4)  для дітей з малозабезпечених сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

5) для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

6) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

7) для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної

категорії;

8) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

9) для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, та дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

10) для дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

11)  для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка встановленого чинним законодавством зразка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

12) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця роботи одного з батьків;

13) для талановитих та обдарованих дітей − переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання;

14)  для дітей, які є відмінниками навчання:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів успішності за останні 2 роки, завірені печаткою навчального закладу;

15)  для дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд:

список дитячого творчого колективу або спортивної команди, завірений керівником навчального закладу, до якого належить дитячий творчий колектив або спортивна команда;

копії посвідчень, дипломів, грамот або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреатів, дипломантів, переможців олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання (I – III особисте або командне місце, отримані впродовж поточного та попереднього років;

копії свідоцтв про народження дітей;

16)  для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки на оздоровлення та відпочинок;

Перед відправленням діти, які направляються в оздоровчий Центр, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка.

3. Перед відправленням діти повинні пройти медичний огляд в установленому законодавством порядку, отримати медичну довідку на дитину, яка від'їжджає в Центр, за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за
№ 990/23522.

Для проведення в КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” необхідних діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини подається письмова заява батьків дитини (осіб, які їх замінюють).

V. Формування, перевезення та приймання дітей, направлених до КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР”

1. За організацію проїзду дітей до/із КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” відповідають керівники структурних підрозділів.

2. Проїзд дітей до/із Центру проводиться організовано (групами) або забезпечується безпосередньо батьками дитини (опікунами, піклувальниками, іншими законними представниками).

Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До групи осіб, які супроводжують, обов’язково входить медичний працівник (на групу дітей у кількості від 30 до 45 осіб).

Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей відповідно до чинного законодавства до моменту передачі їх працівникам Центру, батькам або законним представникам.

3. Проїзд груп дітей та супроводжувачів проводиться за кошти батьків (осіб, які їх замінюють) і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Після прибуття до Центру старший супроводжувач повинен надати особам, призначеним відповідно до наказів КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” відповідальними за приймання та відправлення дітей, належним чином оформлені копії документів, що посвідчують особу дитини, медичні довідки і письмову згоду батьків (осіб, які їх замінюють).

5. У разі встановлення під час прийому дитини факту направлення не за призначенням (невідповідність віку дитини встановленим вимогам; відсутність у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок до оздоровчого Центру,  медичної довідки встановленого зразка, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я), дитина до Центру не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.

6. Строки використання направлення в такому разі не переносяться, а дитина вилучається зі списку, про що відповідальними особами за проведення заїзду на зміну та старшим супроводжуючим складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник акта направляється до Департаменту. Рішення про подальше використання місця на оздоровлення приймає Департамент шляхом внесення змін до відповідного наказу.

7. У разі захворювання дитини КЗ “ДОЦСР “Перлина Придніпров’я” ДОР” обов'язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання. Умови від'їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), Департаментом та  структурними підрозділами.

 

VI. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку

1. Контроль використання коштів обласного бюджету, передбачених Департаментом на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у Комунальному закладі “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради”, здійснюється в установленому законодавством порядку.

2. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється відповідно до чинного законодавства.